Historie domu Štítného 128/I

Jde o jednopatrový řadový dům městského typu se štítem o čtyřech osách s kamenným pravoúhlým portálem a s plochým orámováním oken. V přízemí domu se zachovala valená klenba s lunetami v mázhauzu (v průjezdu). Dům je gotického původu s částečně zachovanou gotickou dispozicí (klenuté prostory z kamene na pravé straně domu a ve sklepích – obojí je nyní součástí restaurace; hlavní zdivo domu je z kamene). Dům byl dvakrát významně přestaven, a to v době renesance v 16. století a později v době klasicismu (konkrétně v roce 1877), kdy bylo přistavěno 1. patro. V letech 2003–2007 byl dům zrekonstruován do současného stavu.

Zajímavosti: Jeden ze schodů vedoucích do sklepa je bývalým překladem portálu s iniciálami r. 1786, jiný je fragmentem gotického náhrobku, snad již ze 14. století.